جک هیدرولیک راهگاه شکن

جک هیدرولیک فلنج دار
جک هیدرولیک فلنج دار
آوریل 30, 2019
مقر لنت دستگاه پرس بدنه خودرو
می 4, 2019

جک هیدرولیک راهگاه شکن

جک هیدرولیک راه گاه شکن

جک هیدرولیک راه گاه شکن طراحی وساخته شده به صورت دو طرفه در شرکت هیدرولیک صنعت

جک هیدرولیک راه گاه شکن

جک هیدرولیک راه گاه شکن جهت شکستن یا برش راه گاه های حاصل از قالب های ریخته گری می باشد که می تواند به راحتی راهگاه را بشکند
و شرکت هیدرولیک صنعت توانایی ساخت جک هیدرولیک راه گاه شکن در سایز های مختلف را دارد

در این جک هیدرولیک از تیغه هایی از جنس SPK استفاده شده
که با توجه به اینکه عملیات حرارتی انجام شده بر روی قطعه قابلیت شکستن قطعات ریخته گری شده را دارد.

دیدگاه ها بسته شده است