(سیلندر) جک هیدرولیک آسانسوری

بالابر هیدرولیکی
بالابر هیدرولیکی

جک هیدرولیک آسانسوری


این شرکت توانایی طراحی و ساخت در سایز های مختلف و نیرو های مختلف جک های آسانسوری را دارد.
این جک با توجه به درخواست مشتری با سایز سیلندر ۱۲۰ میلیمتر و شفت ۹۰ میلیمتر برای اولین بار تا کورس ۷متر به صورت یکطرفه ساخته شد با سیل های آببندی اروپایی و استفاده شده در کارخانجات و …