سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597

جک هیدرولیک کمربند دار
آوریل 15, 2019
سیل یکطرفه
سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597. بک آپدار
آوریل 17, 2019

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597

سیل شفت

بسیار مقاوم استاتیک و پویا.
لبه آببندی اضافی، مانع از ورود خاک به مقدار زیادی می شود.
توصیه می شود برای استفاده در ترکیب با گردگیر یکطرفه همراه شود.

دیدگاه ها بسته شده است