سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597. بک آپدار

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597
آوریل 17, 2019
پکینگ یک تکه با اورینگ لاستیکی تنظیم شده در بخش منجید مطابق با ISO 5597.
آوریل 17, 2019

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597. بک آپدار

سیل یکطرفه

بسیار مقاوم استاتیک و پویا.
فشار بالا و استفاده از گپ بیشتر مجاز است.
لبه آببندی اضافی جلوگیری از ورود خاک به مقدار زیادی میشود.
مقدار تغییر شکل کم، توصیه میشود استفاده با گردگیر یکطرفه همراه شود.

دیدگاه ها بسته شده است