مقاله آموزشی

جک هیدرولیک

دید کلی  مایعات تقریبا تراکم ناپذیر هستند. این ویژگی سبب شده است که از مایعات به عنوان وسیله مناسبی برای…
ادامه مطلب

هیدرولیک پنوماتیک

هیدرولیک چیست؟ از واژه هیدرولیک مفهوم مایع تداعی می‌شود، مثلاً توربین هیدرولیک نوعی توربین است که با آب مرتبط می‌باشد . سیستم هیدرولیکی با…
ادامه مطلب
Call Now Button