پکینگ با حلقه پروفیل الاستومر به عنوان یک جزء پیش بار.

پکینگ یک تکه با اورینگ لاستیکی تنظیم شده در بخش منجید مطابق با ISO 5597.
آوریل 17, 2019
جک هیدرولیک فلنج دار
آوریل 20, 2019

پکینگ با حلقه پروفیل الاستومر به عنوان یک جزء پیش بار.

packing 4

مقاومت بسیار بالای فشار
مقاومت اکسترودر بسیار خوب است
طراحی مانع از چرخش می شود
فشار تماس بالا با توجه به حلقه لاستیکی
مقاومت بالا در برابر سایش
اصطکاک کم ، بدون لغزش چسبندگی

دیدگاه ها بسته شده است