پکینگ پیستون

پکینگ پیستون

شرکت هیدرولیک صنعت با توجه به اطلاعات خود و تجربه حاصل از چندین سال به معرفی چکیده ای از اطلاعات تعدادی از پکینگ های مرسوم بازار جهانی میپردازد و راه حلی مناسب را در اختیار مشتری جهت انتخاب پکینگ مناسب در سیلندر (جک) مورد نظر را دارد.
می 25, 2020
سیل دو طرفه برای پیستون

سیل دو طرفه برای پیستون

سیل دو طرفه برای پیستون | هدایت حرارتی خوب | مقاومت بسیار بالای فشار و سختی | مقاومت بالا در برابر سایش | اصطکاک کم
می 25, 2020
سیل یک طرفه برای پیستون 2

سیل یک طرفه برای پیستون

سیل یک طرفه برای پیستون | مقاومت بسیار بالا در برابر فشار | طراحی از پیچ خوردگی جلوگیری می کند | محافظت بسیار خوبی در برابر اکستروژن | مقاومت بالا در برابر سایش
می 21, 2020
سیل یک طرفه برای پیستون مطابق با ISO 3320

سیل یک طرفه برای پیستون مطابق با ISO 3320

سیل یک طرفه برای پیستون مطابق با ISO 3320 |هدایت حرارتی خوب | مقاومت بسیار بالای فشار و سختی| حفاظت بسیار خوبی در برابر اکستروژن | مقاومت بالا در برابر سایش | اصطکاک کم