پکینگ پیستون

پکینگ پیستون

شرکت هیدرولیک صنعت با توجه به اطلاعات خود و تجربه حاصل از چندین سال به معرفی چکیده ای از اطلاعات تعدادی از پکینگ های مرسوم بازار جهانی میپردازد و راه حلی مناسب را در اختیار مشتری جهت انتخاب پکینگ مناسب در سیلندر (جک) مورد نظر را دارد.

سیل یک طرفه برای پیستون

• سیل یک طرفه برای پیستون • مقاومت بسیار بالا در برابر فشار • طراحی از پیچ خوردگی جلوگیری می کند • محافظت بسیار خوبی در برابر اکستروژن • مقاومت…
Call Now Button