جک هیدرولیک

دید کلی  مایعات تقریبا تراکم ناپذیر هستند. این ویژگی سبب شده است که از مایعات به عنوان وسیله مناسبی برای تبدیل و انتقال کار استفاده شود. بنابراین می‌توان از آنها…

هیدرولیک پنوماتیک

هیدرولیک چیست؟ از واژه هیدرولیک مفهوم مایع تداعی می‌شود، مثلاً توربین هیدرولیک نوعی توربین است که با آب مرتبط می‌باشد . سیستم هیدرولیکی با آب، روغن یا مایعات دیگر کار می کند. در سیستم‌های…
Call Now Button