(سیلندر) جک هیدرولیک پایه دار

آوریل 13, 2019
جک هیدرولیک پایه دار

جک هیدرولیک پایه دار

این جک با توجه به محدودیت فضای کاری مصرف کننده در قسمت گلویی جک از واسطه ای برای جا نمایی پکینگ ها استفاده شد و در […]
آوریل 15, 2019

جک هیدرولیک پایه دار ( ریلی )

پایه دار ۲
آوریل 15, 2019

جک هیدرولیک آسانسوری

آسانسوری
آوریل 20, 2019

جک هیدرولیک فلنج دار

فلنج دار