ساخت سیلندر هیدرولیک دو سر چشمی برای صنایع کاغذسازی

جک هیدرولیک کوره
(سیلندر) جک هیدرولیک درب کوره
فوریه 23, 2019
ساخت سیلندر (جک) هیدرولیک فلنج از سر
فوریه 23, 2019

ساخت سیلندر هیدرولیک دو سر چشمی برای صنایع کاغذسازی

سیلندر هیدرولیک دو سر چشمی

سیلندر هیدرولیک دو سر چشمی

سیلندرهای هیدرولیک مورد استفاده در صنایع کاغذسازی
با توجه به شرایط کاری و محیط مرطوب و اسیدی آنها نیازمند به کارگیری تمهیداتی خاص هستند
که به واسطۀ آن محصول نهایی کارکردی بلند مدت داشته و قادر باشد در آن شرایط کار کند.

سیل های آببندی و طراحی مناسب دو المان مهم و تعیین کننده در ساخت این نوع از جک ها می باشند
و در کنار این موارد، نوع پوشش خارجی سیلندر هیدرولیک بسیار مهم می باشد.
به واسطه همکاری طولانی مدت با شرکت های فعال در این حوزه موفق شده با کسب تجربیات و جلب رضایت کارفرمایان محترم،
محصولی تولید نماید که در شرایط محیطی سخت این کارخانه ها با عمر مفید طولانی کار کرده
و نواقص محصولات تولید شدۀ مشابه را برطرف نماید.
نمونه ای از جک های متعدد ساخته شده برای کار در این کارخانه را در عکس زیر مشاهده می نمایید:

دیدگاه ها بسته شده است