جک هیدرولیک فنر دار

جک هیدرولیک فنر دار

جک هیدرولیک فنر دار: در این نوع از جک های هیدرولیکی می توان در یکی از دو سمت جک فنر بکار برد تا جک هیدرولیکی بر اثر نیروی فنر به موقعیت اول خود باز گردد.

انواع جک هیدرولیک فنر دار

می 25, 2019
برگشت با فنر

یکطرفه برگشت با فنر

شرکت یکتا هیدرولیک صنعت غرب بر اساس سفارش شرکت بخش خصوصی طراحی و ساخت این جک هیدرولیک یکطرفه برگشت با فنر را انجام داد و با […]