جک هیدرولیک کمربند دار

جک هیدرولیک کمربند دار

این نوع از جک های هیدرولیکی با نام جک هیدرولیک کمربند دار شناخته می شوند و معمولا در مکانیزم های با چرخش محدود مورد استفاده قرار می گیرند و محل نصب کمربند بر اساس نیاز طراح مشخص می گردد ، لذا در زمان سفارش این سیلندر حتما مکان قرارگیری کمربند اعلام میگردد.

انواع جک هیدرولیک کمربند دار

آوریل 15, 2019

جک هیدرولیک کمربند دار

جک هیدرولیک کمربند دار