جک هیدرولیک راهگاه شکن

جک هیدرولیک یکطرفه برگشت با فنر
جک هیدرولیک یکطرفه برگشت با فنر
ژانویه 21, 2020
بوستر پنوماتیکی تقویت فشار
بوستر پنوماتیکی تقویت فشار
ژانویه 20, 2020
جک هیدرولیک راهگاه شکن

جک هیدرولیک راهگاه شکن

جک هیدرولیک راه گاه شکن جهت شکستن یا برش راه گاه های حاصل از قالب های ریخته گری می باشد که می تواند به راحتی راهگاه را بشکند
و شرکت هیدرولیک صنعت توانایی ساخت جک هیدرولیک راه گاه شکن در سایز های مختلف را دارد

در این جک هیدرولیک از تیغه هایی از جنس SPK استفاده شده
که با توجه به اینکه عملیات حرارتی انجام شده بر روی قطعه قابلیت شکستن قطعات ریخته گری شده را دارد