کابل جمع کن

دستگاه کابل جمع کن صنعتی

شرکت هیدرولیک صنعت در طراحی این نوع دستگاه کابل جمع کن صنعتی از امکانات و اجزای ذیل در طراحی استفاده کرده است:
۱) استفاده از لاین های مختلف جهت جمع و باز کردن کابل در طول های مختلف در کابل جمع کن صنعتی
۲) استفاده از مدار برق جهت تنظیم سرعت دور
۳) استفده از چرخ جهت حمل کردن دستگاه با استفاده از نفر در کابل جمع کن صنعتی
۴) استفاده از وینچ جهت حمل با استفده از یدک کش
۵) استفاده از کلید های EMERGENCY در چندین طرف دستگاه برای جلوگیری از حادثه
۶) استفاده از سایه بان جهت محافظت از کابل ها در برابر نور و بارندگی در کابل جمع کن صنعتی
۷) استفاده از قلاب برای آویزان کردن پرده د صورت نیاز
۸) استفاده از لامپ جهت روشنایی در محیط های تاریک
۹) موتور
۱۰) گیربکس
۱۱) کوپلینگ

این دستگاه در سایز های مختلف با توجه به در خواست مشتری و بر اساس وزن کابل ها قابل ساخت میباشد و قابلیت اضافه و کم کردن امکانات را دارا میباشد.

این سیستم جهت برای شرکت های مخابراتی، اپراتور ها و شرکت های در پروژه های برق صنعتی قابل استفاده میباشد.