جک هیدرولیک دو طرفه

آوریل 13, 2019

جک هیدرولیک چشمی دار

این جک با توجه به درخواست مصرف کننده در قسمت ته جک از بوش به جای چشمی استفاده شد. لوازم بکار رفته در این جک تماما […]
آوریل 15, 2019

جک هیدرولیک کمربند دار

جک هیدرولیک کمربند دار
آوریل 20, 2019

جک هیدرولیک فلنج دار

فلنج دار
آوریل 30, 2019
جک هیدرولیک فلنج دار

جک هیدرولیک فلنج دار

جک هیدرولیک فلنج دار