سیل شفت

آوریل 17, 2019

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597

بسیار مقاوم استاتیک و پویا. لبه آببندی اضافی، مانع از ورود خاک به مقدار زیادی می شود. توصیه می شود برای استفاده در ترکیب با گردگیر […]
آوریل 17, 2019
سیل یکطرفه

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597. بک آپدار

بسیار مقاوم استاتیک و پویا.فشار بالا و استفاده از گپ بیشتر مجاز است.لبه آببندی اضافی جلوگیری از ورود خاک به مقدار زیادی میشود.مقدار تغییر شکل کم، […]
آوریل 17, 2019

پکینگ یک تکه با اورینگ لاستیکی تنظیم شده در بخش منجید مطابق با ISO 5597.

پکینگ یک تکه با اورینگ لاستیکی جا زدن راحت اثر آببندی عالی همچنین در محدوده فشار پایین اصطکاک کم به دلیل بخشی از منجید هیدرولیک صنعت
آوریل 17, 2019
packing 4

پکینگ با حلقه پروفیل الاستومر به عنوان یک جزء پیش بار.

مقاومت بسیار بالای فشار مقاومت اکسترودر بسیار خوب است طراحی مانع از چرخش می شود فشار تماس بالا با توجه به حلقه لاستیکی مقاومت بالا در […]