پکینگ Gland seal

آوریل 17, 2019

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597

بسیار مقاوم استاتیک و پویا. لبه آببندی اضافی، مانع از ورود خاک به مقدار زیادی می شود. توصیه می شود برای استفاده در ترکیب با گردگیر […]
آوریل 17, 2019
سیل یکطرفه

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597. بک آپدار

بسیار مقاوم استاتیک و پویا.فشار بالا و استفاده از گپ بیشتر مجاز است.لبه آببندی اضافی جلوگیری از ورود خاک به مقدار زیادی میشود.مقدار تغییر شکل کم، […]
آوریل 29, 2019

پکینگ پیستون یکطرفه بک آپ دار در جک هیدرولیک

بسیار مقاوم استاتیک و پویا مقاومت اکستروژن بالا (حلقه پشتیبان) تنظیم “پشت به پشت” برای پیستون با فشار بر روی هر دو طرف قابلیت اطمینان بالا […]
آوریل 29, 2019

پکینگ گلویی برای استفاده در جک هیدرولیک و پنوماتیک

اصطکاک کم به علت تقویت پارچه طیف وسیعی از ابعاد حفاظت در برابر اکستروژن از طریق حلقه بک آپ مقدار تغییر شکل کم (مناسب برای سیستم […]